Cổ họng em bị ngứa và có ho, em có bị amidan, trước kia em chỉ súc miệng bằng nước muối là hết, nhưng bây giờ e súc thì nó không đỡ, bác sĩ cho e hỏi là cổ họng e đang bị gì và có dần mua thuốc uống hông ạ

Trả lời

Gửi trả lời

Bác sĩ nổi bật chuyên khoa Tai Mũi Họng Xem tất cả

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ