• Bác sĩ Nguyễn Đức Thái


    tiêm HPV ( Gardasil) thì rất ít trường hợp mệt hay có tác dụng phụ! Hiện tại e k nên dùng thuốc gì cả trừ trường hợp e có sốt từ 38.5 trở lên mới dùng thuốc hạ sốt.e theo dõi sk xem do tác dụng vacin hay do cơ thể bạn nhé!