Mỗi lần đến gặp bác sĩ thì huyết áp tôi lại tăng, nhưng khi đeo máy đo huyết áp 24/24 thì huyết áp bình thường. Xin hỏi bs tôi bị sao?

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ