Bác sĩ ơi cho mình hỏi bệnh nhân k dạ dày đã cắt bỏ được 2 năm r thì liệu thời gian sống còn được lâu k ạ và có di truyền cho đời sau k ạ
  • Bác sĩ, Thạc sĩ Nguyễn Xuân Mười


    Xin hỏi chị năm nay bao nhiêu tuổi, chị có thể nói rõ hơn về tình hình bệnh của chị k? Như cách thức mổ? Loại tế bào ung thư? Đánh giá giai đoạn ung thư sau mổ? Đã điều trị hoá chất hay chưa?
    Nhiều trường hợp mổ ung thư dạ dày có thể sống được trên 20 năm