Bác sĩ ơi cho mình hỏi bệnh nhân k dạ dày đã cắt bỏ được 2 năm r thì liệu thời gian sống còn được lâu k ạ và có di truyền cho đời sau k ạ

Trả lời

Gửi trả lời

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ