Em có kế hoạch sinh con vào năm 2022. E nhờ bác sĩ tư vấn giúp em cần phải khám, chuẩn bị những gì ạ. Bé đầu nhà em 32 tháng tuổi ạ.

Trả lời

Gửi trả lời

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ