Bác sĩ cho em hỏi trên phiếu siêu âm tim và tai cho bé nhà em có bất thường gì? Và có ảnh hưởng tới sức khỏe và thể chất cũng như khả năng nghe của bé nhà em không ạ? Và có phương pháp gì cụ thể không ạ

Trả lời

Gửi trả lời

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ