Trẻ 3 tháng tuổi tai bị chảy dịch dáy có mùi hôi nhẹ và bị ngứa sâu bên trong tai có mảng trắng