Trẻ 3 tháng tuổi tai bị chảy dịch dáy có mùi hôi nhẹ và bị ngứa sâu bên trong tai có mảng trắng

Trả lời

Gửi trả lời

Bác sĩ nổi bật chuyên khoa Tai Mũi Họng Xem tất cả

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ