Bé nhà em gần 4 tuổi, ngực bé phát triển hơn những bạn cùng tuổi. Em muốn hỏi bác sĩ thời điểm khám tốt nhất là bao nhiêu tuổi để phát hiện và điều trị ạ.