Bé nhà em gần 4 tuổi, ngực bé phát triển hơn những bạn cùng tuổi. Em muốn hỏi bác sĩ thời điểm khám tốt nhất là bao nhiêu tuổi để phát hiện và điều trị ạ.

Trả lời

Gửi trả lời

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ