Khi nuốt nước miếng nghe có tiếng lụp cụp phía trước cổ vùng dưới cằm và cảm thấy căn vùng cổ, không nuốt thì cảm giác bình thường, bs có thể hỗ trợ giúp em không ạ. Em có súc nước muối ấm và ngậm stepsil nhưng tình trạng không giảm

Trả lời

Gửi trả lời

Bác sĩ nổi bật chuyên khoa Tai Mũi Họng Xem tất cả

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ