• Thạc sĩ, Bác sĩ CK1 Châu Chí Linh


    Chào anh /chị .Tôi là Bs Châu chí Linh, làm việc tại Viện Tim tphcm.Theo mô tả của a/c thì các triệu chứng trên ít khả năng liên quan tới bệnh tim. A/c vui lòng cung cấp thêm thông tin: tuổi , giới , nghề nghiệp, các xét nghiệm và kết quả khám bệnh gần đây...để chúng tôi tư vấn chính xác hơn. Mến chào anh chị!

Trả lời

Gửi trả lời

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ