• Thạc sĩ, Bác sĩ CK1 Châu Chí Linh


    Chào anh /chị .Tôi là Bs Châu chí Linh, làm việc tại Viện Tim tphcm.Theo mô tả của a/c thì các triệu chứng trên ít khả năng liên quan tới bệnh tim. A/c vui lòng cung cấp thêm thông tin: tuổi , giới , nghề nghiệp, các xét nghiệm và kết quả khám bệnh gần đây...để chúng tôi tư vấn chính xác hơn. Mến chào anh chị!