Em 2004
Em bị khó thở dù đi khám thì họ bảo tim với phổi bình thường em mong bs tư vấn cho em với