Bác sĩ Cho em hỏi một chút thật sự em rất lo lắng.
Lúc trước, khối u của ba em nằm ở vị trí dạ dày và nó di chuyển lên thực quản.
Hiện tại, Khối u của ba em là khối u lớn và nằm ở mô đệm bác sĩ nói vị trí khó mổ. Không thể xạ trị. Phải uống thuốc để nhỏ khối u trong vòng 3 tháng nhưng vẫn chưa nhỏ mấy. Bác sĩ bảo phải hóa trị vì khối u nằm vị trí khó mổ. Cho em hỏi nếu vị trí khối u di chuyển là u ác hay u lành tính.khối u đó nếu điều trị thì sống thêm được bao lâu. Em cảm ơn bác sĩ ạ.
  • Thạc Sĩ, Bác sĩ CK2 Nguyễn Quốc Dũng


    Khối u của bố bạn là ung thư( u ác tính). Của bố bạn là ung thư dạ dầy xâm lấn thực quản, chắc u to, giak đoạn muộn chưa mổ được, các Bs phải cho dùng hóa chất 3 đợt, rồi đánh giá đáo ứng của u xem có ngỏ không? Có thể mổ được không?
    Nế mỏi đưicj thì sẽ tuến hành pgaaux thuật sau đó tiếp tục điều trị phối hợp hóa chất và xạ trị sau mổ.
    Trườngbhowpj của bố bạn sau điều trị hóa chất mà u khôngbđapa ứng hoặc đáp ứng 1 phần, tức là bệnh nặng, tiên lượng xấu.
    Thời guan bạn hour sống được bao lâu thì Bs phải xem toàn trạng, đánh giá giai đoạn, đáp ứng điều trị.. thì mới trả lời bạn chính xác được.

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ