Chào anh em là Bs Trang em đang cần bs nam khoa hỗ trợ buổi nói chuyen sức khỏe buổi sáng ngay 16/3/2019 nên gửi tin nhắn đến anh nhờ anh giúp. Chủ đề lien quan đến Nam khoa. Cám ơn anh