Bác sỹ cho hỏi chu kỳ kinh Nguyệt của mình tháng này không đều ,bị châm
Mất 2 tuần ,trc đấy 1 tuần mình có uống viên tránh thai khẩn cấp ,bây giờ kn có ra nhưng ra với số lượng rất nhiều cứ 2h là phải thay băng 1 lần

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ