• Bác sĩ Phan Trường Sơn


    em mô tả lại diễn biến của bệnh nhé. nếu mới bị, có kèm ngứa, bị sau ăn-uống hoặc những làm gì đó thì có thể là dị ứng nhé. em kể lại diễn biến các bác mới chẩn đoán hoặc đưa ra lời khuyên chính xác cho em được