Bác sỹ e bị ăn uống bị vướng cổ họng bị mất ngẹn cổ họng khó thở gần 15 ngài rồi Sinh bác sỹ giúp em

Trả lời

Gửi trả lời

Bác sĩ nổi bật chuyên khoa Tai Mũi Họng Xem tất cả

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ