• Bác sĩ, Thạc Sĩ Nguyễn Chí Trung


    Xin chào bạn, để lấy con ruồi ra khỏi tai, bạn cần làm nó chết trước bằng các dung dịch như nước muối, Betadine hoặc dầu ăn. Nằm trên giường, ngửa tai bị ruồi đậu vào lên trên, nhỏ dung dịch đầy lỗ tai trong 5-10 phút. Nghiêng tai để dung dịch và ruồi chết chảy ra ngoài , nếu chưa ra, có thể ngồi, nhỏ nước muối liên tục vào tai để đẩy ruồi ra ngoài. Chúc bạn mau khỏe.

Bác sĩ nổi bật chuyên khoa Tai Mũi Họng Xem tất cả