Nổi 1 tuần rồi
Hơi ngứa
Có dịch vàng nhạt xung quanh mép
Chưa dùng cái gì hết chỉ bôi thuốc đỏ khử trùng
Bác sĩ chỉ e bôi thuốc đi ạ