Dạ thưa bác sĩ. Ngày 8/3 em có đi siêu âm thì thai nhi 37 tuần 3 ngày được 3,6kg(+-300g). Dù sanh của em là 26/3
Em sợ thai nhi to,không đẻ thường được. Bs giúp em làm thế nào để chuyển dạ nhanh hoặc ăn uống như thế nào đẻ em bé không tăng cân với ạ. Thai con so ạ