Con được 3 tuần tuổi, bị lên lẹo mắt nhiều lần chưa hết thì phải dùng thuốc gì ạ