e có bị những hath li ti như hình e gửi đó ạ . E cũng khi ngờ bị sùi mào .