e có bị những hath li ti như hình e gửi đó ạ . E cũng khi ngờ bị sùi mào .

Trả lời

Gửi trả lời

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ