Bác sỹ xem giúp cháu xem , cháu có phải bị ung thư ko ạ
Đợt này cháu nuốt nước bọt thấy vướng soi qua gương thấy nổi hột trong họng, cháu vừa lo vưa sợ
Đợt này đang giãn cách cháu chưa đi khám đk

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ