cháu sinh năm 2006, cháu không chắc là cháu có bị bệnh hay không.. nhưng từ tháng 12 năm trước tới nay cháu có cảm giác mình bị trầm cảm, cháu luôn tuyệt vọng mới mọi thứ, điều đó khiến cho cháu lần đầu tiên giết con chó nhỏ nhà cháu rồi đem nó vào ba lô giấu xác. nhưng mẹ cháu cũng phát hiện ra rồi chỉ an ủi rồi khóc lóc với cháu, nhưng nó không khiến cháu ổn hơn cháu cứ hay suy nghĩ về cái chết và bắt đầu giết động vật nhiều hơn, cháu đã giết cả mấy con chuột hamster nhà cháu cũng 5-6 con rồi, mỗi lần làm thì cháu có cảm giác rất thoải mái xong sau đó thì cháu lại khóc rất nhiều. cũng vì điều đó mà cháu đã học sa sút rất nhiều.