bé nhà em hiện dk 3 tháng 26 ngày
e cho con di tiêm ở trạm mũi 2 5in1 ngày 21/7
nay em cho con di tiêm phế cầu mũi 2 nhưng ngta tiêm nhầm thành 6in1
mà mũi 6in1 cách mũi 5in1 mũi 2 mới 18 ngày
liệu có ảnh hg gi k c
vì theo e biet pai cách nhau tối đa 1 thag