• Bác sĩ Nguyễn Ngọc Trường Thi


    Nếu bị ung thư phổi có chỉ định hoá trị thì nên điều trị. Thông thường điều trị sẽ làm khối u nhỏ đi, nếu không đáp ứng thì khối u có thể không nhỏ lại hoặc to ra, tuỳ thuộc vào loại ung thư phổi, giai đoạn, phác đồ hoá trị, gia đình trao đổi kỹ với bác sĩ và cân nhắc

Trả lời

Gửi trả lời

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ