Tay tôi bị lỡ ở đầu ngọn tay chỗ vân tay, không bấm được vân tay điểm danh đi làm. Tôi bị gì và mua gì bôi vậy bác sĩ?