Em được chẩn đoán là loạn sản, sbi có nói là tiền ung thư, hpv (+) 1/12 type, viêm lộ tuyến, tổn thương biểu mô vảy độ thấp, và có hẹn sạch kinh thì lên hội chẩn và làm hồ sơ, hiện em đang có kinh thì HN giãn cách 15 ngày, hết giãn cách thì em cũng sạch kinh 15 ngày, em ở ngoại thành nên k đến khám được, vậy em đợi sạch kinh thêm 1 tháng nữa lên khám thì có ảnh hưởng đến tình trạng bệnh không ạ!