Cháu đang định PT lõm lồng ngực. Cháu thấy ngta mổ đau quá ra viện r mà vẫn còn đau . Có cách nào để cho bớt đau trong mấy ngày đầu k ạ ?

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ