E bi abidan bên to bên nhỏ .bên nhỏ co u nhu bằng đầu đữa ăn nho .lâu lâu thấy nhức .có pải bị ung thư k ạ chỉ nhứt bên nhỏ bị u nhú thôi .và củng cung bên abidan lưỡi bị loét liên tuc 2 tháng nay .cứ hết nó bị tiếp cũng gần chổ đó cùng bên luôn

Bác sĩ nổi bật chuyên khoa Tai Mũi Họng Xem tất cả