Em có bị nổi đỏ như trong hình (trong hình là em lấy trên mạng, của em tương tự như vậy nhưng đỏ ửng ở tại vùng đó ạ.
Tình trạng không đau gì cả ạ.
Lúc trước e cảm thấy cảm giác vướng mắc xương ở họng, nay đã không còn ạ.
Hơi thở từ miệng có mùi hơi hôi (theo nhận xét của người khác, bản thân em không thấy có mùi đó ạ)

App Tdentist dành cho bệnh nhân

App Tdentist dành cho Bác sĩ