Em có bị nổi đỏ như trong hình (trong hình là em lấy trên mạng, của em tương tự như vậy nhưng đỏ ửng ở tại vùng đó ạ.
Tình trạng không đau gì cả ạ.
Lúc trước e cảm thấy cảm giác vướng mắc xương ở họng, nay đã không còn ạ.
Hơi thở từ miệng có mùi hơi hôi (theo nhận xét của người khác, bản thân em không thấy có mùi đó ạ)