E thấy nuốt vướng. Soi vào mới thấy có xuất hiện đóm thị nhỏ màu đỏ. Ở giữa và 2 bên dìa lưỡi. K biết e đang gặp là tình trạng bệnh lí gì ạ.

Bác sĩ nổi bật chuyên khoa Tai Mũi Họng Xem tất cả