E thấy nuốt vướng. Soi vào mới thấy có xuất hiện đóm thị nhỏ màu đỏ. Ở giữa và 2 bên dìa lưỡi. K biết e đang gặp là tình trạng bệnh lí gì ạ.

Bác sĩ nổi bật chuyên khoa Tai Mũi Họng Xem tất cả

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ