Bs ơi cho e hỏi e mắc bệnh phụ khoa mặc dù đã đi rất nhiều bệnh viện rồi , có đặt và uống vẫn tái đi tái lại . Bả đậu bám cửa mình luôn ạ , dịch ra trắng đục loãng, ngay trong cửa mình xưng lên cục thịt . Bs tư vấn cho e xem sao ạ

Trả lời

Gửi trả lời

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ