bac si oi em 32w khám bs nói rỉ ối và cho thuốc chống viêm về nhà uống và hẹn 1 tuần tái khám. có truong hop rỉ ối mà vẫn sinh bé đủ ngày đủ tháng không ạ