Bs ơi. Hiện e đang mang thai 35 tuần dạo gần đây e ra nhiều khí hư có lúc ra nhiều đến nỗi như kiểu són đái màu trắng đục hơi mùi liệu có atnh hưởng đến e bé và sinh thường đc k ak