Cho cháu hỏi là cháu có bị chậm kinh 10 ngày và đau bụng dưới lâm râm trước đấy cháu có quan hệ không có bảo về. cháu thử thì 1 vạch rồi sau 10 ngày đấy cháu có kinh lại thì co nguy cơ mang thai không ạ

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ