Màng trinh thế này thì đã bị mất chưa ạ ,cái lỗ ấy hơi to con cảm thấy lo lắm ạ con chưa qhtd ạ ,