Chào bác sĩ con 15t , mấy hôm trước con đi phơi đồ thì bị té vào cục đá , con có nói với mẹ mà mẹ nói chắc không sao nên con cũng ngại đi khám , con lo lắm bác sĩ có thể xem giúp con là con có bị rách màng trinh không ạ ? ????