Bác cho em hỏi, dạo này vì lí do cong việc mắt em phải hoạt động trước máy tính nhiều, em hay bị kiểu như kèm nhèm mắt, và thâm mắt hơn? vậy là em bị sao ạ?

Trả lời

Gửi trả lời

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ