Bs cho e hỏi e bị gì v ạ lúc đầu k thấy dấu hiệu gì chỉ thấy ngứa xong ngãi mới thấy rát soi gương thì bị lỏm 1 lỗ tròn xong đóng máu lại r nó lại lan ra như này mà h lan rất nhanh luôn. E cx đã khám bs mà lúc đấy nó chưa đóng nắp bs nói là để nó nổi lên 1c nữa xem là bị gì mà h nó nổi mà lan ra với tốc độ bàn thờ mà kiểu ăn sâu vào da ấy làm e sợ lm luon ớ ????????????hình là mới chụp