Em lo quá, không biết mắt to mắt nhỏ phải làm sao để cải thiện đây ạ. Mắt em từ nhỏ đã vừa to vừa nhỏ, không cân đối khiến em mất tự tin vô cùng. Nay em muốn khắc phục, xin tư vấn cho em với ạ.

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ