Sáng giờ mắt e bình thường tự nhiên giâc này mắt e bị mờ nhoè loá ạ. Nhưng bị có 1 bên trái thôi. E có nhỏ mắt thử rửa mắt bằng nước sạch thử nhưng hk hết mà ngày càng loé nhiều hơn ạ Và nhìn không rõ nữa ạ