E k có triệu chứng gì của bệnh xoang cả chỉ có mỗi biểu hiện đó thôi thì cug có khả năng bị xoang polyp k ạ