E k có triệu chứng gì của bệnh xoang cả chỉ có mỗi biểu hiện đó thôi thì cug có khả năng bị xoang polyp k ạ

Bác sĩ nổi bật chuyên khoa Tai Mũi Họng Xem tất cả