Đột nhiên bị điếc 1 bên tai trái, không bị đập đầu hay ngã. Lúc nào cũng cảm thấy lùng bùng trong tai. Chóng mặt thường xuyên, có bệnh cao huyết áp sẵn.