Đột nhiên bị điếc 1 bên tai trái, không bị đập đầu hay ngã. Lúc nào cũng cảm thấy lùng bùng trong tai. Chóng mặt thường xuyên, có bệnh cao huyết áp sẵn.

Trả lời

Gửi trả lời

Bác sĩ nổi bật chuyên khoa Tai Mũi Họng Xem tất cả

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ