Đột nhiên bị điếc 1 bên tai trái, không bị đập đầu hay ngã. Lúc nào cũng cảm thấy lùng bùng trong tai. Chóng mặt thường xuyên, có bệnh cao huyết áp sẵn.

Bác sĩ nổi bật chuyên khoa Tai Mũi Họng Xem tất cả