• Bác sĩ Nguyễn Đức Thái


    Bs chào mẹ bé! Hiện tại các mẹ bé đang cho con bú tiêm các loại vaccin: astrazeneca, fprizer, vero Cell, sau khi tiêm vẫn cho con bú bình thường, còn các loại khác thì chưa có thống kê và nghiên cứu sau khi tiêm vaccin cho con bú có ảnh hưởng!

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ