53 Tuổi giới tính nữ, tuổi mẹ em khá là cao muốn mổ cận thì mổ theo phương pháp nào và có an toàn không
Em chân thành cảm ơn
Mẹ em ngại đeo kính và không thích đeo kính cho lắm, mẹ em từng bóc màng ngoài nhưng không hiệu quả. Mong bác sĩ sớm trả lời