Trong miệng em không biết từ lúc nào có một cục rất to .và rất cứng. Cảm thấy vướng vướng khi bị đàm .nhấn mạnh vào cứng nhưng không đau.

Trả lời

Gửi trả lời

Bác sĩ nổi bật chuyên khoa Tai Mũi Họng Xem tất cả

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ