Trong miệng em không biết từ lúc nào có một cục rất to .và rất cứng. Cảm thấy vướng vướng khi bị đàm .nhấn mạnh vào cứng nhưng không đau.

Bác sĩ nổi bật chuyên khoa Tai Mũi Họng Xem tất cả