Em lỡ đắp tỏi và bị bỏng, 2 ngày rồi em bóc ra nó như thế này thì giờ phải làm sao để hết ạ. Và có bị sẹo không ạ

Trả lời

Gửi trả lời

Bác sĩ nổi bật chuyên khoa Chuyên Khoa Bỏng Xem tất cả

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ