Những vết này không ngứa và cũng không gì cả nhưg 2 tháng này rồi nó k hết cũng k lan rộng ra chỉ càng ngày càng đậm lên thôi