Bác sĩ ơi em đến tháng ra dịch màu hồng có mùi chua và bị rát với ngứa bác sĩ cho em hỏi là bị bệnh gì với ạ