Dạ hiện tại trong tai em nó bị mọc một cục mụn , mỗi lần nghe màng nhỉ đụng vào cục đó đau lắm ạ ,h em phải làm sao ạ

Bác sĩ nổi bật chuyên khoa Tai Mũi Họng Xem tất cả

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ